Nagaan tijdsgebruik werknemers

Nagaan tijdsgebruik werknemers

Heeft u twijfels omtrent één of andere werknemer? Presteert hij of zij plots heel wat minder zonder duidelijke aanwijzing? Dergelijke problemen duiken vooral op met personeel dat vaak op de baan is. Mensen die dus een zekere vrijheid genieten en waarbij wederzijds vertrouwen onontbeerlijk is. Maar vaak wordt dit vertrouwen geschonden, al dan niet te kwader trouw. Dit kan verschillende redenen hebben:

- persoon X houdt zich met andere zaken bezig (privézaken bijvoorbeeld)

- hij of zij presteert voor eigen rekening of zelfs voor de concurrentie

- frauduleuze praktijken, bedrijfsspionage of diefstal

- alcoholmisbruik

- enz.

Een belangrijke kanttekening daarbij is dat dit zich op alle bedrijfsniveaus afspeelt!

 

Tarieven Ik wens meer info over Controle tijdsbesteding
Vragen Casestudy over Controle tijdsbesteding