Niet naleven concurrentiebeding

Niet naleven concurrentiebeding

Een werknemer in dienst mag geen concurrentie voeren met zijn huidige werkgever, ook niet in een bijberoep. Is de arbeidsovereenkomst ten einde, dan is in principe eerlijke concurrentie toegelaten. Tenzij een niet-concurrentiebeding is opgenomen in het (bediende)contract.
Het (niet-)concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst. Indien deze is opgenomen in de overeenkomst, betekent dit dat de werknemer na het beëindigen van zijn of haar contract geen soortgelijke activiteiten mag verrichten. Noch voor zichzelf, noch voor een andere werkgever. Dit voor een maximale termijn van één jaar. Dit niet-concurrentiebeding is niet enkel beperkt in de tijd, maar is ook geografisch beperkt: namelijk tot het gebied waar concurrentie zich kan voordoen.
In ruil moet de werkgever een vergoeding betalen van 6 maand brutoloon. Als u vermoedt dat dit met de voeten wordt getreden, kunnen wij voor u in actie treden (zie casestudie).

Tarieven Ik wens meer info over Concurrentiebeding
Vragen Casestudy over Concurrentiebeding