Casestudy over: Controle tijdsbesteding

Ontslagregeling bij dringende reden

Wij kunnen ook in actie treden bij verdacht ziekteverzuim. De wet verbiedt ons iemands gezondheidstoestand na te gaan. Maar wij kunnen voor u onderzoeken wat een werknemer wél doet tijdens zijn al dan niet terecht ziekteverlof. Het is ons vaak voorgevallen dat een personeelslid tijdens zijn ziekteverlof aan het werk is. Bij zijn partner bijvoorbeeld, die net een eigen zaak heeft opgestart. Of bij familie of zelfs voor de concurrentie!

Wij geven u ook advies omtrent de stappen die u kan ondernemen. De correcte aanpak in het kader van een ontslagregeling wegens dringende reden is hierbij van primordiaal belang.

Heeft u vermoedens? Investeer in een privaat onderzoeker om uw problemen efficiënt aan te pakken.

Zoek andere casestudy

Zoek in diensten bedrijven:


Zoek in diensten particulieren: