Omkoping en fraude gaan hand in hand

Omkoping en fraude gaan hand in hand

Ook in de Belgische bedrijfswereld tiert corruptie welig. Volgens het jongste onderzoeksrapport van PwC (Global Economic Crime Survey 2014) zijn de Belgische CEO's meer en meer bezorgd omtrent steekpenningen en corruptie. Geen wonder, fraude groeit niet alleen in omvang, het wordt ook meer en meer gesofisticeerd. Fraude en corruptie gaan eigenlijk hand in hand.

De maatschappelijke schade kan nauwelijks onderschat worden. Het is een vorm van oneerlijke concurrentie en het schrikt investeerders af. Bovendien worden gezonde ondernemingen in hun ontwikkeling afgeremd.

Er zijn verschillende vormen van corruptie. Er is actieve (in hoofde van diegene die omkoopt) en passieve (in hoofde van diegene die omgekocht wordt) corruptie. En er is private en openbare corruptie. Bij dit laatste is een openbaar ambtenaar betrokken, bv. een gemeentelijk ambtenaar. Corruptie kan gebeuren via tussenpersonen, en ook het voordeel kan bedoeld zijn voor een derde persoon. Het voordeel kan bestaan uit geldelijke gewin, maar kan ook een immateriële beloning opleveren (bv. een promotie voor een familielid, toegang tot een bepaald netwerk, enz.). 

Omkoping speelt zich af op alle niveaus en ook in uw bedrijf kan er sprake zijn van corruptie zonder dat u er erg in heeft (zie casestudy).

 

 

Tarieven Ik wens meer info over Corruptie
Vragen Casestudy over Corruptie