Misbruik van vertrouwen

Misbruik van vertrouwen

Dit misdrijf houdt onder meer in het met opzet verspillen of verduisteren van voorwerpen die men in alle vertrouwen ontvangen heeft. Zaken die men uiteraard moet teruggeven of voor een bepaald doel moet aanwenden.
Een typisch voorbeeld is het niet terugbrengen van een geleasde wagen. Ook voor dergelijke zaken kunnen wij voor u in actie treden en de wagen recuperen.
Er zijn ook gevallen gekend waarbij het kopiëren van een klantenbestand en het gebruik ervan na ontslag, gezien werd als misbruik van vertrouwen (Corr. Turnhout 11 april 1991, Turnh. Rechtsl. 1991, 117).

Tarieven Ik wens meer info over Misbruik van vertrouwen
Vragen Casestudy over Misbruik van vertrouwen