Frauduleuze schadeclaims: schering en inslag

Frauduleuze schadeclaims: schering en inslag

Verzekeringsfraude als dusdanig bestaat niet volgens de Belgische strafwetgeving. Fraudeurs maken zich schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik ervan. Verzekeringsfraude is bovendien een zeer ernstig misdrijf. Soms laat iemand het leven. Denken we maar aan fraude in brandschadegevallen... 
De omvang van dit probleem is nauwelijks te overschatten. Het verlies door fraude voor de Europese verzekeraars wordt geschat op bijna 10 miljard euro! België moet zeker niet onderdoen voor zijn Europese buren. We kennen een zeer grote waaier, en het is bovendien de nationale sport! Het ritselen is de Belg met de paplepel ingegeven.
De basis van verzekeringen is solidariteit, en een fraudeur doorbreekt dit principe. Precies door frauduleuze aangiftes moet men de premies hoger houden dan normaal het geval zou zijn. Indien men fraude in de autoverzekering ongedaan zou kunnen maken, dan betalen we met zijn allen 60 tot 120 euro minder.
Zoals een voormalig verzekeringsinspecteur ooit laconiek opmerkte: "De verzekeringssector is een poel van jolijt voor fraudeurs". Het bedrog is heel divers. Fraude in BA voertuigen, in brandverzekering, persoonlijke ongevallenverzekeringen, familiale verzekering, enz. In elke verzekeringstak wordt gefraudeerd. Vaak wordt de schade flink overdreven, wordt het schadegeval een handje geholpen of in scène gezet. Of men probeert een schadegeval door eigen schuld onterecht onder te brengen in één of andere verzekering.
Soms spelen werknemer en verzekerde onder één hoedje, vaak voor hoge bedragen. Deze fraude is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de schadelast voor de verzekeringsmaatschappijen!

Tarieven Ik wens meer info over Verzekeringsfraude
Vragen Casestudy over Verzekeringsfraude