Oneerlijke concurrentie: vaak inbreuken op de Arbeidsovereenkomstenwet en de Wet op de Handelspraktijken, soms zelfs strafrechtelijke feiten

Oneerlijke concurrentie: vaak inbreuken op de Arbeidsovereenkomstenwet en de Wet op de Handelspraktijken, soms zelfs strafrechtelijke feiten

Dit type valsspelen kan verschillende vormen aannemen: tewerkstelling van zwartwerkers, verkoop van namaakspullen, verspreiding van foutieve informatie, verkoop met verlies ...
Ook een handelsvertegenwoordiger die de producten van de concurrentie aanraadt, omdat hij weet dat hij weldra voor die firma zal werken, maakt zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zelfs indien er geen concurrentiebeding in het contract staat, mag een werknemer na zijn ontslag geen zakelijke geheimen, persoonlijke of vertrouwelijke informatie prijsgeven (artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet). 
En wat als een concurrent het niet zo nauw neemt met de Wet op de Handelspraktijken? Ook in deze gevallen kan er sprake zijn van oneerlijke concurrentie.
Corruptie of omkoping bij openbare aanbestedingen kan eveneens gezien worden als oneerlijke concurrentie. Bijkomend probleem voor de dader(s) is dat dit een strafbaar feit is.
In al deze gevallen kunnen wij feitenmateriaal verzamelen zodat u stappen kan ondernemen.

Tarieven Ik wens meer info over Oneerlijke concurrentie
Vragen Casestudy over Oneerlijke concurrentie