Oplichting of fraude?

Oplichting of fraude?

Oplichting en fraude dekken niet helemaal dezelfde lading. Oplichting is een strafrechtelijke kwalificatie.
Volgens artikel 496 van de strafwet maakt iemand zich schuldig aan oplichting als hij, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, een zaak doet afgeven of leveren, onder meer door het aanwenden van listige kunstgrepen. Zoals bijvoorbeeld door loze beloftes, een valse hoedanigheid of naamdracht, onbestaande ondernemingen, enz.
Het verschil met diefstal is dat een dief zelf de zaken wegneemt, een oplichter laat zijn slachtoffer een zaak afgeven. Allerlei roerende goederen kunnen het voorwerp zijn van oplichting, maar ook verbintenissen, kwijtingen, enz.
Fraude - wat niet als dusdanig in de strafwet staat - is meestal een combinatie van oplichting en valsheid in geschrifte. Er zijn verschillende soorten fraude: verzekeringsfraude, computerfraude, financiële fraude, merkenfraude, ...
Is uw bedrijf of uzelf slachtoffer van één of andere vorm van oplichting, dan staan wij paraat voor u.

 

Tarieven Ik wens meer info over Oplichting
Vragen Casestudy over Oplichting