Overspel: duurzame ontwrichting van het huwelijk

Overspel: duurzame ontwrichting van het huwelijk

Stel dat u bij vermoedens van ontrouw van uw wettelijke partner een stapje verder wilt gaan. U kunt immers dit overspel laten vaststellen door een gerechtsdeurwaarder. Zelfs indien dit in een privéwoning gebeurt. Een privédetective mag dit niet op eigen houtje doen. Daarom schakelt hij een gerechtsdeurwaarder in, die - mits een rechterlijke goedkeuring - daarvoor wel bevoegd is. De privédetective zal enkel onderzoeken waar het overspel vermoedelijk zal plaatsvinden.

Overspel op zich is al langer geen strafbaar feit meer, en sinds 1 september 2007 zelfs geen grond voor echtscheiding meer. De wetgever spreekt nu van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. De schuldvraag is met andere woorden weggevallen. Maar overspel blijft voor de rechtbank zeker en vast een signaal dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Net zoals constante afwezigheid, alcolisme of mishandeling ook signalen kunnen zijn van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. In die zin zijn de mogelijkheden eigenlijk uitgebreid. 

Let wel, de vaststelling van dit overspel kan eveneens van belang zijn bij het al dan niet bepalen van onderhoudsgeld (zie casestudy) of hoederecht over de kinderen.

Tarieven Ik wens meer info over Vaststelling overspel
Vragen Casestudy over Vaststelling overspel