Stalking

Stalking

De correcte juridische term voor stalking is eigenlijk belaging. Dit is sinds 30 oktober 1998 opgenomen in het strafwetboek (art. 442 bis). Onder stalking wordt bedoeld: pesten, jennen, achtervolgen (soms tot in de woning), ongewenste brieven en telefoons (al dan niet erotisch getint), ongevraagde geschenken, storende aanwezigheid, enz. Belaging is een klachtmisdrijf (zie ook casestudy).

Tarieven Ik wens meer info over Stalking
Vragen Casestudy over Stalking