Casestudy over: Financiële fraude

Financiële fraude: de inzet van de fraud auditor als tegenzet

Ondanks allerhande financial audits en zelfs fraud risk assessments wordt slechts een gedeelte van de fraudegevallen in bedrijven - het spreekwoordelijke topje van de ijsberg - gedetecteerd, of zelfs helemaal niets... Vaak is het dan nog door zogenaamde klokkenluiders dat er iets aan het licht komt. Veel fraude is terug te brengen tot financiële fraude. 

De inzet van een fraud auditor kan hier een oplossing bieden. Samen met u bekijken we vooreerst waar de zwakke punten in uw organisatie steken. En indien er werkelijk aanwijzingen zijn - en vaak heeft u die - dat er iets niet koosjer is, starten we een forensische audit op. Daarbij gaan we systematisch te werk. We verzamelen bewijsmateriaal, en confronteren de betrokkene(n) met onze bevindingen. 

Aarzel niet langer om ons in te schakelen!

Zoek andere casestudy

Zoek in diensten bedrijven:


Zoek in diensten particulieren: