Vrouwen houden zich ver van bedrijfsfraude
Vrouwen zijn minder geneigd om deel te nemen aan bedrijfscriminaliteit en fraude. Nochtans telt het bedrijfsleven steeds meer vrouwelijke werknemers en groeit deze groep medewerkers ook steeds vaker door naar de hogere kaders van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers stelden vast dat bij recente dossiers van bedrijfsfraude in de samenzwering meestal geen vrouwen bleken aangetroffen te kunnen worden. Indien er toch vrouwen bij de fraudeleuze activiteiten betrokken waren, bleken ze volgens de onderzoekers steeds een ondergeschikte rol te hebben gehad.

“Er wordt vaak aangevoerd dat er op het gebied van ethiek geen enkel verschil bestaat tussen mannen en vrouwen en dat een grotere gendergelijkheid op de werkvloer ook meer frauderende vrouwen aan het licht zou brengen,” merkt onderzoeksleider Darrell Steffensmeier, professor sociologie en criminologie aan de Pennsylvania State University, op. “Maar die beweringen worden door de realiteit niet bevestigd.” Uit het onderzoek van Steffensmeier bleek dat bij driekwart van de bedrijfsfraudes alleen mannen zijn betrokken en dat er geen enkel incident met uitsluitend vrouwelijke fraudeurs kon worden opgetekend. Wanneer vrouwen bij fraude zijn betrokken, bleken ze steevast een ondergeschikte rol gehad te hebben.

De resultaten van de studie zouden volgens Steffensmeier kunnen suggeren dat een grotere aanwezigheid van vrouwen in de topkaders van de bedrijven tot een groter ethisch gedrag van de onderneming zou kunnen leiden. “Vrouwen zijn minder snel geneigd om risico’s te nemen en voelen zich mogelijk ook meer gecontroleerd, zodat ze sneller tot zelfscensuur zullen overgaan,” merkt de wetenschapper op. “Bovendien maken vrouwelijke kaderleden zich mogelijk ook meer zorgen over de financiële en sociale gevolgen van hun daden. Vrouwen zijn gericht op een groter ethisch bedrijfsklimaat en laten zich minder verleiden om winsten aan absolute prioriteit te verlenen.”

“Vrouwen die zich tot met fraude inlaten, blijken daar ook slechts beperkt financieel voordeel uit te halen,” zegt Steffensmeier nog. “Meer dan de helft van de vrouwen die bij fraude waren betrokken, bleken geen of slechts een beperkte winst uit het bedrog te hebben gehaald. Daarentegen bleek 26 procent van de mannelijke fraudeurs tussen 500.000 dollar en 1 miljoen euro winst te hebben gemaakt, terwijl 33 procent meer dan 1 miljoen euro voordeel had gehaald uit zijn frauduleuze praktijken." De onderzoeker merkt wel op dat vrouwen minder toegang blijken te hebben tot netwerken die tot fraude en corruptie zouden kunnen neigen. Op dat vlak is het glazen plafond volgens Steffensmeier nog hoger dan in de normale bedrijfscultuur.

Steffensmeier onderzocht drieëntachtig fraudegevallen uit het voorbije decennium in de Verenigde Staten. In totaal waren 436 mensen bij de frauduleuze activiteiten betrokken. (MH)

Bron: Express.be

Zo spoor je wijnfraude op

Dure wijnen, zoals de Franse Bordeauxwijn van Château Pétrus, zijn ware verzamelobjecten en vaak het voorwerp van wijnfraude.   Terwijl wereldwijd de wijnfraude toeneemt, scherpen experts hun methodes aan om de authent...

Lees meer


Microsoft waarschuwt vo...

De afgelopen weken werden opnieuw honderden mensen in België opgelicht door fraudeurs die zich telefonisch uitgeven voor Microsoft-medewerkers. In november 2013 was er ook al golf van dergelijke telefoontjes. Microsoft en de federale ...

Lees meer