Nieuwe bevoegde ministers
Een nieuwe federale regering betekent ook nieuwe bevoegde ministers. Jan Jambon is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, en is verantwoordelijk voor de toekenning van vergunningen aan kandidaat-privédetectives. De directie Private Veiligheid binnen de FOD Binnenlandse zaken is verantwoorddelijk voor controle en sancties op privédetectives. Jambon volgt Melchior Wathelet jr. op, die op zijn buurt Joëlle Milquet verving in de vorige regering, toen die lid werd van de Franse Gemeenschapsregering. 

De minister kan de vergunning verlenen aan een kandidaat-privédetective, na advies van de Veiligheid van de Staat en van de Procureur des Konings van de vestigingsplaats van de detective. Bij ontstentenis - maar in de praktijk zelden - kan ook de minister van Justitie dit doen. De nieuwe minister van Justitie is Koen Geens.

Daarnaast zijn er nog twee staatssecretarissen die voor de privédetective en vooral voor de forensic auditor interessant kunnen zijn. De eerste is staatssecretaris Elke Sleurs, die onder meer ook verantwoordelijk is voor de bestrijding van fiscale fraude. De andere is Bart Tommelein, staatssecretaris voor onder meer de bestrijding van sociale fraude en ook bevoegd voor privacy. 

Zo spoor je wijnfraude op

Dure wijnen, zoals de Franse Bordeauxwijn van Château Pétrus, zijn ware verzamelobjecten en vaak het voorwerp van wijnfraude.   Terwijl wereldwijd de wijnfraude toeneemt, scherpen experts hun methodes aan om de authent...

Lees meer


Microsoft waarschuwt vo...

De afgelopen weken werden opnieuw honderden mensen in België opgelicht door fraudeurs die zich telefonisch uitgeven voor Microsoft-medewerkers. In november 2013 was er ook al golf van dergelijke telefoontjes. Microsoft en de federale ...

Lees meer